жени на високи позиции

Жените на високи управленски позиции редуцират шансовете за кариерен успех на другите жени

В САЩ, ЕС и много други развити икономики е познат и много дискутиран един проблем, който привлича големи дози обществено внимание, активистки натиск и политически решения. Мястото на жените в управлението… Прочети цялата статия…